گـــلـــد مـــمـــبـــر 1 مـــاهـــه

16,000 تومان

گـــلـــد مـــمـــبـــر 3 مـــاهـــه

45,000 تومان

گـــلـــد مـــمـــبـــر 6 مـــاهـــه

85,000 تومان

گـــلـــد مـــمـــبـــر 12 مـــاهـــه

150,000 تومان

رم: 1024 مگابایت پردازنده: 1 هسته هارد: 40 گیگابایت پورت: 1Gbps

هزینه درج شده به صورت ماهانه می باشد و سرور قابلیت تمدید ماه به ماه یا سالانه دارد، منابع سرور 100% اختصاصی و سرور با تضمین کیفیت ارائه میشود

20,000 تومان

رم: 2048 مگابایت پردازنده: 1 هسته هارد: 50 گیگابایت پورت: 1Gbps

هزینه درج شده به صورت ماهانه می باشد و سرور قابلیت تمدید ماه به ماه یا سالانه دارد، منابع سرور 100% اختصاصی و سرور با تضمین کیفیت ارائه میشود

25,000 تومان

پـرداخـت مـبـلـغ دلـخـواه

جهت پرداخت مبلغ دلخواه ابتدا با پشتیبانی سایت هماهنگ کنید سپس روی خرید کلیک کرده و مبلغ مورد نظر را وارد کنید

0 تومان

Name: 1pq | Uid: 1 Mill | Level: {Room: 41 Plus: 89 Talk: 11 }

آیدی 3 حرفی اورجینال - این آیدی امکان تغییر نام دارد - لول پلاس بالا

25,000 تومان

Name: 1x00 | Uid: 96 Mill | Level: {Room: 55 Plus: 45 Talk: 60 }

آیدی 4 حرفی - این آیدی امکان تغییر نام دارد - لول بالا

15,000 تومان

Name: States | Uid: 4 Mill | Level: {Room: 56 Plus: 38 Talk: 47 }

آیدی اورجینال

15,000 تومان

Name: Koni | Uid: 4 Mill | Level: {Room: 28 Plus: 50 Talk: 2 }

آیدی 4 حرفی اورجینال - این آیدی امکان تغییر نام دارد - نام فان

20,000 تومان

Name: KoN | Uid: 46 Mill | Level: {Room: 25 Plus: 52 Talk: 8 }

آیدی 3 حرفی اورجینال - این آیدی امکان تغییر نام دارد - نام فان

15,000 تومان

Name: HoReNs | Uid: 39 Mill | Level: {Room: 47 Plus: 1 Talk: 55 }

آیدی اورجینال

15,000 تومان

Name: LoRya | Uid: 76 Mill | Level: {Room: 66 Plus: 67 Talk: 60 }

آیدی اورجینال - این آیدی امکان تغییر نام دارد - لول بالا

20,000 تومان

Name: AvRaGe | Uid: 39 Mill | Level: {Room: 47 Plus: 1 Talk: 55 }

آیدی اورجینال

15,000 تومان

Name: -traxex- | Uid: 2 Mill | Level: {Room: 20 Plus: 7 Talk: 1 }

نام زیبا - یو آیدی پایین

10,000 تومان

Name: Necrolyte | Uid: 1 Mill | Level: {Room: 36 Plus: 10 Talk: 2 }

آیدی اورجینال - 1 میل - نام زیبا

15,000 تومان

Name: sharlatan | Uid: 10 Mill | Level: {Room: 21 Plus: 10 Talk: 1 }

آیدی اورجینال - نام زیبا

10,000 تومان

Name: Shodow__Fiend | Uid: 3 Mill | Level: {Room: 67 Plus: 7 Talk: 60 }

نام زیبا - لول بالا

15,000 تومان

Name: Automatic | Uid: 59 Mill | Level: {Room: 40 Plus: 1 Talk: 46 }

آیدی اورجینال

15,000 تومان

Name: OwnNinJa | Uid: 39 Mill | Level: {Room: 48 Plus: 1 Talk: 60 }

نام زیبا

10,000 تومان

Name: leguna | Uid: 5 Mill | Level: {Room: 73 Plus: 46 Talk: 60 }

آیدی اورجینال

25,000 تومان

Name: Zografaa | Uid: 1 Mill | Level: {Room: 81 Plus: 52 Talk: 8 }

یو آیدی عالی 575 آیدی ساخته شده در گارنا - لول بالا

20,000 تومان

Name: LethalIndustry | Uid: 1 Mill | Level: {Room: 73 Plus: 41 Talk: 16 }

یو آیدی عالی 563 آیدی ساخته شده در گارنا - لول بالا

20,000 تومان

Name: kallepok | Uid: 39 Mill | Level: {Room: 47 Plus: 1 Talk: 59 }

نام فان و لول خوب

10,000 تومان

Name: Jis | Uid: 60 Mill | Level: {Room: 37 Plus: 1 Talk: 46 }

آیدی 3 حرفی اورجینال - این آیدی امکان تغییر نام دارد

20,000 تومان

Name: KingReap | Uid: 12 Mill | Level: {Room: 59 Plus: 16 Talk: 60 }

آیدی اورجینال

30,000 تومان

Name: noy | Uid: 60 Mill | Level: {Room: 41 Plus: 8 Talk: 46 }

آیدی 3 حرفی اورجینال - این آیدی امکان تغییر نام دارد

20,000 تومان

Name: noyes | Uid: 7 Mill | Level: {Room: 42 Plus: 47 Talk: 46 }

آیدی اورجینال - این آیدی امکان تغییر نام دارد

20,000 تومان

Name: Titans | Uid: 4 Mill | Level: {Room: 90 Plus: 80 Talk: 42 }

آیدی اورجینال

40,000 تومان

Name: SL.LoRD | Uid: 23 Mill | Level: {Room: 100 Plus: 39 Talk: 19 }

آیدی لول بالا نام زیبا

50,000 تومان

Name: Scudmis | Uid: 2 Mill | Level: {Room: 110 Plus: 62 Talk: 9 }

آیدی اورجینال

40,000 تومان

Name: Lexus | Uid: 1 Mill | Level: {Room: 24 Plus: 30 Talk: 7 }

آیدی اورجینال - این آیدی امکان تغییر نام دارد

30,000 تومان

خرید محصول شارژ 1000 تومانی ایرانسل×