لیست تغییرات برنامه

در جدول زیر می توانید اطلاعاتی راجع به نسخه های مختلف AFK Manager مشاهده نمایید.


نسخه زمان انتشار
6.4 1394-11-05 لیست تغییرات
  برطرف سازی برخی مشکلات جزئی
6.3 1394-10-18 لیست تغییرات
  رفع مشکل ورود اکانت ها به بعضی از روم ها پس از آپدیت شدن گارنا لن (هم اکنون در تمام روم های گارنا امکان ای اف کی می باشد)
  اضافه شدن امکان باز کردن بی نهایت از آخرین نسخه تالک
  اضافه شدن دکمه جهت پاک کردن روم انتخاب شده در قسمت انتخاب روم برای هر اکانت (جهت بازگشت به روم پیشفرض)
  اضافه شدن آپدیت خودکار گارنا لن
6.2 1394-05-12 لیست تغییرات
  رفع مشکل آپدیت خودکار ای اف کی منیجر
  بهینه سازی ای اف کی تالک
  بهبود عملکرد کلی نرم افزار
6.1 1394-03-22 لیست تغییرات
  فعال سازی هوشمند پراکسی ایران با توجه به در دسترس بودن گارنا لن
  بهینه سازی ای اف کی تالک
  اضافه شدن سیستم آپدیت خودکار
6.0 1394-03-20 لیست تغییرات
  امکان ای اف کی تالک اکانت ها در چندین سرور بدون اجرا شدن گارنا تالک
  اضافه شدن امکان اسپم در روم های مختلف تنها با یک اکانت
5.9 1394-03-18 لیست تغییرات
  اضافه شدن کلاینت منیجر تالک
  اضافه شدن امکان بستن تمامی کلاینت های روم
  اضافه شدن امکان بستن تمامی کلاینت های تالک
  برطرف سازی برخی مشکلات جزئی
5.8 1394-03-07 لیست تغییرات
  غیرفعال سازی آپدیت خودکار گارنا
  رفع مشکل نشان داده شدن تعداد روز های باقی مانده از اعتبار اکانت به صورت ناقص
5.7 1394-02-31 لیست تغییرات
  عدم نمایش پنجره گارنا تالک در زمان ای اف کی شدن اکانت ها
  عدم نیاز به وارد کردن چنل آی دی یا لیست چنل آی دی برای ای اف کی گارنا تالک
  امکان انتخاب تعداد سرور ها جهت ای اف کی اکانت ها در گارنا تالک
  امکان تعیین تاریخ جهت بسته شدن خودکار کلاینت های گارنا تالک
  امکان بستن کلاینت های گارنا روم و گارنا تالک به صورت تفکیک شده
  بروزسانی خودکار لیست سرور های گارنا (بدون نیاز به بستن و اجرای مجدد ای اف کی منیجر)
  انتخاب هوشمند روم پیشفرض جهت ای اف کی اکانت ها در گارنا روم
  نمایش تعداد روز های باقی مانده از اعتبار اکانت در پنجره اصلی ای اف کی منیجر
5.6 1394-02-18 لیست تغییرات
  اضافه شدن امکان ای اف کی تالک اکانت ها در چند سرور
5.5 1394-02-16 لیست تغییرات
  رفع مشکل عدم تشخیص گذرواژه اشتباه در سیستم ای اف کی خودکار Room
  افزایش طول آی دی سرور تالک به ده رقم
5.4 1394-01-10 لیست تغییرات
  برطرف سازی برخی مشکلات جزئی
5.3 1394-01-09 لیست تغییرات
  سازگاری کامل با Windows Server 2003
5.2 1394-01-08 لیست تغییرات
  اضافه شدن سیستم AFK خودکار Talk
  نمایش اطلاعات بیشتر در Client Manager
  تغییر مکانیزم پراکسی ایران
  بهینه سازی سیستم Reconnect خودکار
  بهینه سازی مصرف منابع و عملکرد کلی نرم افزار
5.1 1393-03-24 لیست تغییرات
  بهبود عملکرد سیستم Bypass
  بهبود مکانیزم ارتباط با سرور (سیستم CheckIn)
  بهینه سازی نسبی مصرف Ram
1.0 ????-??-??