خرید اکانت

با استفاده از فرم زیر می توانید با توجه به نیاز خود نسبت به خرید اکانت AFK Manager اقدام نمایید.
اکانت خریداری شده بلافاصله پس از پرداخت فعال شده و قابل استفاده می باشد.